Arbeidsmiljø- og personalrådgiving

Seksjonen bistår foretaket i arbeidet med å skape godt arbeidsmiljø og god personalpolitikk. Vi rådgir innan organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø, god personaloppfølging, systematisk HMS-arbeid, HR og arbeidsrett. Bedriftshelsetenesta er eit eige team i seksjonen.

Seksjonsleiar 

Ingvild Bua

Slik finn du fram

Jørgen Sandbergs hus

Jonas Lies vei 73 (Raudt hus i sykehusparken)

5021 Bergen