Bedriftshelsetenesta - BHT

Bedriftshelsetenesta (BHT) bistår Helse Bergen i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsplassar.

Bedriftshelsetenesta har ein fri og uavhengig rolle i arbeidsmiljøspørsmål, og har taushetsplikt i forhold til opplysningar vedrørande dei ansatte si helse.


BHT er ei fagkyndig og rådgjevande teneste innan forebyggande helse-, miljø- og tryggleiksarbeid. Vi er godkjent som bedriftshelseteneste ihht "Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv".

Bedriftshelsetenesta bistår arbeidsgjevar – Helse Bergen med:


 • planlegging og gjennomføring av endringar i arbeid og arbeidsmiljø
 • å skape et godt organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø
 • kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøet
 • forslag til tiltak som kan forebygge helseskadar
 • å overvake og følge opp arbeidstakaranes arbeidshelse
 • å forebygge og følge opp arbeidstakarar i forhold til smitte for biologiske faktorer
 • ved behov for tilrettelegging av arbeidet og deltaking i dialogmøter med sjukemelde arbeidstakarar 
 • oppfølging og tilrettelegging av gravide arbeidstakarar
 • informasjon og opplæring innan helse, miljø og tryggleik (HMS)
 • AMU og FAMU

Bedriftshelsetenesta sine arbeidsoppgaver inkluderer:

 • Ergonomi
 • Forflytning
 • Oppfølging av gravide
 • Støy
 • Inneklima
 • Kjemikalier
 • Håndtering av antibiotika
 • Forebyggende smittevern
 • Smitteoppsporing MRSA og Tuberkulose
 • Stikkskade
 • Yrkesvaksinasjon
 • Nattarbeid og helse
 • Turnusarbeid
 • Ansatte og rus

Fagpersoner på BHT er bedriftslege, sjukepleiarar, jordmor, fysioterapeuter, yrkeshygienikarar. 

Bedriftshelsetenesta er organisert under
Personal- og organisasjonsavdelinga.


Seksjonsleiar: Leif Johnsen

Kontakt

Telefon

 • Måndag 09:00 - 14:30
 • Tysdag 09:00 - 14:30
 • Onsdag 09:00 - 14:30
 • Torsdag 09:00 - 14:30
 • Fredag 09:00 - 14:30
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Bedriftshelsetjenesta Postboks 1440 5021 Bergen

Slik finn du fram

Konrad Birkhaugs hus

Jonas Lies vei 79

5021 Bergen