Akuttpsykiatrisk hjelp for vaksne

Målgruppa for denne sida er primært fastlegar og anna personell i primærhelsetenesta som tar kontakt med spesialisthelsetenesta i forbindelse med akuttpsykiatrisk hjelp.

Henvendelse om akutt psykiatrisk hjelp

​​Hverdager mellom 08.00 og 17.00:

Distriktpsykiatrisk senter (DPS) tar imot alle akutte henvendelser fra sitt opptaksområde på ukedager fra 08.00 – 17.00. (Øyane DPS 08.00 -15.00.) Det DPS ’et pasienten tilhører kontaktes og det bes om å bli satt over til akuttfunksjon/telefon.

Alle dager etter 17.00, i helgene og på høgtidsdager:

Psykiatrisk akuttmottak (PAM) kontaktes, tlf. 55 95 84 85.
Dersom henviser og bakvakt i PAM vurderer at akutt innleggelse ikke er påkrevet og at rask poliklinisk akutt- vurdering ved DPS er et alternativ, kan bakvakt PAM forhåndsbooke dette ved sektortilhørende DPS påfølgende virkedag. (Gjelder ikke Solli DPS).

Unntak:

​Ved utagering og/eller alvorlig risiko for selvmord eller andre tilstander med behov for lukket post skal Psykiatrisk akuttmottak (PAM) kontaktes tlf. 55 95 84 85

Ved behov for akutt rusmedisinsk hjelp skal Akuttposten kontaktes tlf. 53 03 27 79

Kontaktinformasjon DPS:

• Bjørgvin DPS 55 95 70 00
Arna og Åsane bydel i Bergen kommune og kommunene Alver, Austrheim, Fedje, Osterøy, Masfjorden, Modalen og Gulen

• Kronstad DPS 55 95 61 00
Bydelene Bergenhus, Årstad og Ytrebygda i Bergen kommune

• Øyane DPS 56 32 66 00
Kommunene Øygarden og Askøy

• Voss DPS 56 51 40 00
Kommunene Voss Herad, Vaksdal, Kvam, Eidfjord og Ulvik

• Betanien DPS 55 50 73 94
Bydelene Fyllingsdalen og Laksevåg i Bergen kommune

• Solli DPS 55 61 82 00
Fana bydel i Bergen kommune og kommunene Austevoll, Bjørnafjorden og Samnange​r


Sist oppdatert 26.08.2023