Er du pårørande?

Dei viktigaste støttespillarane for den som har psykiske vanskar, er dei pårørnde. Det kan vere krevJande å stå i ein pårøranderolle over tid. Det er derfor viktig å søke råd og støtte som pårørande.

Sjå video fra psykologforeningen - Kari Bøckmann, psykolog, spesialist i vaksenpsykologi om å vere pårørande til ein med psykisk liding:

 


Pårørendesenteret.no er ein nettstad for deg som er pårørande i Noreg. Her finn du kunnskap, tips og råd, historier frå andre pårørande og ein oversikt over rettar og hjelpetilbod.Barn som pårørande

Vi på Bjørgvin DPS ynskjer å bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt. Barn påverkast når nokon i familien er sjuke. Dei treng at vaksne er opne og ærlege om det som skjer.

Sist oppdatert 04.04.2023