Erfaringsformidling og foredragshaldarar

Treng du ein erfaringsformidlar eller føredragshaldar innanfor psykisk helse og rus?

Portrett Ove Vestheim. Foto
Ta kontakt med


Ove Vestheim
Leiar, Erfaringspanelet psykisk helse og rus

E-post: ​ove.vestheim@gmail.com

Sist oppdatert 06.02.2023