Forskingsavdelinga, Divisjon psykisk helsevern

Forskingsprosjekt for nevrostimulerande behandling ved alvorleg depresjon

Føremålet med forskinga er å få meir kunnskap om hjernen sin funksjon, om depresjon og om nevrostimulerande behandling med elektrokonvulsiv terapi (ECT) og transkraniell magnetisk stimulering (TMS).

Prosjektet er nyttig for å få meir forståing for hjernen sin funksjon, depresjon og nevrostimulerande behandling. Vi håpar at forskinga vil bidra til å utvikle nye måte​​r å forstå kva pasienta​r som vil ha størst nytte av behandlinga​.

Deltakarane i prosjektet tar testar som MR, blodprøvar, evnetestar og lyttetestar. Ein tar testane både før, under og etter behandlinga. ​

Pasientar som er tilvist til behandling for TMS eller ECT kan delta i studien. Spør din behandlar. Vi rekrutterar også friske kontrollpersonar - ta kontakt om du er interessert. 

Dataa som blir samla inn i studien vil nyttast vidare i forskingsinfrastrukturen til GEMRIC-studien.

Resultatar fra forskinga vil bli publiserte her.

Prosjektleder Leif Oltedal

leif.oltedal@uib.no​

 

Publikasjoner:

 

L. M. Frid, U. Kessler, O. Ousdal, Å. Hammar, J. Haavik, F. Riemer, M. Hirnstein, L. Ersland, V. J. Erchinger, E. H. Ronold, and others, “Neurobiological mechanisms of ECT and TMS treatment in depression. Study protocol of a multimodal magnetic resonance investigation,” BMC Psychiatry , (2023). 10.1186/s12888-023-05239-0
[Download PDF]

Sist oppdatert 24.04.2024