Kva inneber det å vere KIT-terapeut?

En viktig del av kvalitetssikringa av terapimetoden og ikkje minst for å bygge et støttande miljø for implementering og fagutvikling er månadlege veiledningsgruppar.

KIT-terapeutar rekrutterer pasientar frå eigne eller pasientlistene til teamet, og behandlinga som blir gitt er ein del av oppfølginga i eininga. Pasientanes blir screena med TALE, og ved skåre over >5 på 21c for traume som har skjedd minst ein månad før kartlegging så tek ein kontakt med lokal studiepersonell (studiesjukepleiar eller stipendiat). 

KIT-terapeutar får grunnopplæring i metodane EMDR1 i 3 dagar, og dessutan 3 dagars vidare opplæring i EMDR for psykose i regi av Manchester University.

Nokre terapeutar i KIT har også opplæring i CBT for psykose i 3 dagar og traumefokusert CBT for psykose i 3 dagar frå King's College.

Særleg viktig er å delta på rettleiing, som går føre seg i heile prosjektperioden. Rettleiinga er 2 timar kvar månad i rettleiingsgrupper på maksimum 6 terapeutar. Rettleiingsgruppene blir leidde av 2 KIT-rettleiarar.

KIT-terapeutar blir også inviterte på fagdagar i KIT.

Det er eit viktig prinsipp for KIT at det ikkje skal medføre ei auka registreringsbyrde å vere KIT-terapeut. Det betyr at eige studiepersonell, DVs studiesjukepleiarar og stipendiatar, innhentar den forskingsrelaterte informasjonen frå pasientane direkte. I tillegg får pasientane spørsmål om korleis det går tilsendt direkte på telefon gjennom NORSE-systemet.

Det einaste KIT-terapeutane har av skjema er nokre korte spørsmål etter kvar terapitime om 1) endringar i tilstanden til pasientane ein bør vere obs på, og 2) om ein har følgt terapimetoden (sjå skjemaet under). Skjemaet kan svarast på elektronisk eller på eige ark.

Skjema for terapeutar.

Gruppebilde av alle terapeutene, veiledere, og prosjektledere.
EMDR-terapeutar, EMDR-rettleiarar, internasjonale rettleiarar og prosjektleiarar i KIT.  

 

Sist oppdatert 26.06.2024