Presentasjonar og saker i media

KIT har allereie vorte presentert i mange forum, og dessutan viktig kunnskap om traume og psykose.

Kvinne som står på en scene og presenterer

Akiah A. Ottesen presenter KIT-prosjektet på Traumekonferansen 2024 i Kristiansand.

Ensider om traume.pdf

KITkort.pdf

Møte 190624 om KIT.pdf

Intervju med Nina Mørkved om traume. Rapporten frå Helse- og omsorgsdep. om klinisk forsking: «Forsking og innovasjon til pasientens beste. Nasjonal rapport frå spesialisthelsetenesta 2023:

https://www.helse-sorost.no/49c423/siteassets/documents/forskning/forskning-og-innovasjon-til-pasientens-beste-2023.PDF

 

Intervju med Nina Mørkved etter disputas om traume og psykose:

https://erfaringskompetanse.no/nyheter/barndomstraumer-og-psykose/

https://rop.no/aktuelt/et-skritt-pa-vei-til-mer-persontilpasset-behandling-ved-psykoselidelser/

 

Intervju med Nina Mørkved om tildeling av 8 mill til KIT frå Helse nord:

https://www.helg.no/nina-har-fatt-nesten-atte-millioner-til-unikt-prosjekt-i-mosjoen-og-sandnessjoen-jeg-er-spent-pa-hva-vi-finner-ut/s/5-24-935513 (bak betalingsmur)

 

Blogg ekspertsjukehuset i regi av Akiah Ottesen og Nina Mørkved:

https://www.oslo-universitetssykehus.no/om-oss/ekspertsykehuset/kan-traumebehandling-hjelpe-pasienter-med-psykose/

https://www.helsebiblioteket.no/innhold/artikler/psykisk-helse/psyknytt/et-skritt-pa-vei-til-mer-persontilpasset-behandling-ved-psykoselidelser-rop

 

Sist oppdatert 02.07.2024