STABIL- NOR

Mange som bruker antipsykotiske medisiner øker i vekt, og noen blir overvektige eller utvikler fedme. Nye medikamenter for å behandle overvekt eller fedme er ikke tilstrekkelig utprøvd for personer med schizofreni eller andre psykoser. Formålet med studien er å undersøke om det antidiabetiske og vektreduserende legemiddelet semaglutide kan redusere vekt og bedre glykemisk dysregulering.

Målgruppe for prosjektet er personer med en schizofreni- spektrumlidelse som bruker antipsykotisk medisin, og er overvektige. Primært utfallsmål er endring i vekt i løpet av 26 ukers behandling med Wegovy. Andre utfallsmål er endringer i kroppsbilde, varighet av behandling med antipsykotisk medisin, endring av psykosesymptomer og endring av kognitiv funksjon. Vårt mål er å belyse om Wegovy kan være en nyttig tilleggsbehandling til antipsykotisk medisinering i tilfeller hvor overvekt er aktuelt.

Hva innebærer studien?

Deltakere møter ukentlig for legemiddelinjeksjon i Forskningsavdelingen som er lokalisert ved Sandviken sykehus. I tillegg tas det blodprøver, gjennomføres somatisk undersøkelse, og andre kartlegginger. Basert på loddtrekning vil halvparten av deltakerne få Wegovy og andre halvparten vil få placebo. Utprøvingen pågår i 6 måneder.

Hvem kan delta?

Voksne med en schizofreni- spektrumlidelse og overvekt. Kroppsmasseindeks (BMI) over 30 eller BMI over 27 i tillegg til prediabetes. Det vil si blodsukker mellom 5,6- 6,7,og/eller HbA1c mellom 39-47 mmol/L. Det vil bli utført en grundig screening i forkant av inklusjon.

Les mer om studien under Prosjektside i Cristin, Current research information system in Norway

Sist oppdatert 24.04.2024