Treningsterapi ved psykoselidelser

Personer med alvorlige psykiske lidelser har 15-20 år kortere forventet levealder sammenlignet med den generelle befolkningen. Dette kan i stor grad tilskrives kardiovaskulære sykdommer. Fysisk trening bidrar til økt kognitiv fungering, bedring i negative symptomer, livskvalitet, og redusert risiko for kardiovaskulære sykdommer. Formålet med studien er å sammenligne effekten av to ulike treningstyper; høyintensitetsintervaltrening og forenklet versjon av dette.

Tegning som illustrerer to mennesker som løper på tredemølle

Kunnskapen om positiv effekt av fysisk trening på psykisk og somatisk tilstand hos pasienter med alvorlige psykiske lidelser er velkjent. Høyintensitetsintervaltrening (HIT) har vist seg å være gjennomførbar blant pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Imidlertid begrenses effektiviteten av HIT av frafall og mangelfull etterlevelse. En forenklet variant av HIT vil muligens bidra til at flere pasienter klarer intervensjonen, og kompensere for den noe lavere effektiviteten av forenklet HIT sammenlignet med standard HIT.

Formålet  med studien er å sammenligne effektiviteten av standard 4 x 4-min HIT vs forenklet 1 x4-min HIT på tredemølle. I tillegg, utforske treningseffekter på grunnleggende prosesser i kroppen.

Hva innebærer studien?

Deltakerne vil bli tilfeldig valgt ut til å trene enten standard eller forenklet HIT på tredemølle.

Standard 4 x4 HIT Forenklet 1x4 HIT
7 min oppvarming 7 min oppvarming
4 min gange/jogg/løp 4 min gange/jogg/løp
3 min gange/jogg i rolig tempo 5 min nedtrapping
4 min gange/jogg/løp  
3 min gange/jogg i rolig tempo  
4 min gange/jogg/løp  
3 min gange/jogg i rolig tempo  
4 min gange/jogg/løp  
5 min nedtrapping  
Total tid ca 37 min Total tid ca 16 min

 

Gruppetrening vil foregå to ganger i uken, i 26 uker på Treningspoliklinikken, Psykiatrisk klinikk (Sandviken Sykehus),bygg 9. Deltakerne vil få veiledet trening.

Treningsterapiprosjektet innebærer måling ved 5 ulike tidspunkter: ved inklusjon, 4,12, 26 og 52 uker etter inklusjon. Målingene omfatter mentale og kognitive symptomer, livskvalitet, motivasjon, klinisk tilstand, fungering, oksygenopptak, fysisk aktivitet og blodprøver.

Ved spørsmål ta kontakt med postdoc Farivar Fathian.

farivar.fathian@helse-bergen.no

Sist oppdatert 02.05.2024