Benchmarking

På denne sida vil behandlingsresultat frå klinikkar som tilbyr 4-dagarsformatet publiserast. Kvar behandlingsgruppe som vert gjennomført ved dei ulike klinikkane vert vurdert i forhold til forventa behandlingseffekt, og dersom resultata ikkje er i tråd med det som forventast, får klinikken oppfølgjing.

Klinikkane som blir publisert på denne sida har gode resultater, tilsvarende det ein forventer ved firedagersbehandling.

Meir informasjon følger.

Sist oppdatert 13.10.2022