Aktuelt

Hekta på kunnskap: Ny nettportal for fagfolk som jobber med ADHD og rus

Nettportalen «Hekta på kunnskap» er et gratis verktøy til fagfolk som jobber med samtidig ADHD og rus.

Publisert 07.05.2024

Gratis nettportal til fagfolk som jobber med samtidig ADHD og rus

Nettportalen «Hekta på kunnskap» er et gratis verktøy til fagfolk som jobber med samtidig ADHD og rus. Portalen er universelt utformet og består av åtte moduler. I modulene finner du korte webinar på tematikk, animasjonsfilmer og refleksjonsoppgaver. Portalen er selvforklarende, slik at ansatte kun trenger å lede samtalegrupper for gjennomføring.

I Hekta på Kunnskap bruker man fellesskapet i en samtalegruppe som metode for vekst, utvikling, selvbestemmelse og tilhørighet med andre. Ansatte leder samtalegruppen der deltakerne deler kunnskap og refleksjoner rundt tema som handler om å mestre livet med ADHD og samtidig rusutfordringer.

Hekta på kunnskap er et bidrag til psykoedukative tilbud lokalt, i tillegg til ordinær rusbehandling.

Nettportalen er utviklet av fagfolk i samarbeid med ADHD Norge, og med støtte fra Helsedirektoratet.

Ønsker du å vite mer om «Hekta på kunnskap» og få en gratis innføring i hvordan denne kan benyttes lokalt, ta kontakt med prosjektleder:

ADHD Norge

Arbeidsgruppen i prosjektet er: