Ny informasjonsside "Kort og godt om Tourettetes syndrom"

Kort & Godt om Tourettes syndrom er et psykoedukativt opplæringsprogram som kombinerer opplæring og utviklingsstøttende samtale.

Publisert 24.06.2024
Sist oppdatert 28.06.2024

Om programmet

Programmet er utarbeidet med tanke på å sikre personer med Tourettes syndrom en grundig opplæring i diagnosen sin, på en konkret og visuell måte. Opplæringsprogrammet vil kunne sikre pasienter en mest mulig lik psykoedukasjon, uavhengig av klinikk eller behandler.

Opplæringsprogrammet kombinerer generell opplæring om diagnosen, med et mer individbasert fokus gjennom drøftingsoppgaver og aktivitetsark. Programmet er utviklet som en nettressurs, som vil kunne benyttes kostnadsfritt for alle som ønsker det. Det vil være mulig å skrive ut innholdet i nettressursen og benytte opplæringsprogrammet som et fysisk materiell.

Opplæringsprogrammet inneholder ulike tema, som tar for seg relevante sider ved Tourettes syndrom. Til hvert tema følger det med støtteark til behandler, hvor man finner informasjon som kan formidles i timen. Pasienten vil på sin side få se ulike illustrasjoner gjennom opplæringen, som er tilknyttet de ulike temaene man snakker om. Illustrasjonene skal gi en visuell støtte til den informasjonen som formidles, samt skape rom for refleksjon og drøfting rundt hverdagslige problemstillinger.

Gjennom opplæringsprogrammet vil man presenteres for ulike aktivitetsark som skal fylles ut. Her vil generell kunnskap om diagnosen kunne overføres til pasientens egne opplevelser og erfaringer.


Her finner du nettressursen «Kort og godt om»

Opplæringsvideoer til «Kort og godt om Tourettes syndrom»

Norsk Tourette Forening om «Kort og godt om Tourettes syndrom»

 

Bente Knutsen

Spesialist i klinisk pedagogikk

Bente Knutsen er spesialist i klinisk pedagogikk, og utvikler av konseptet «Kort og Godt om». Til nå inkluderer dette opplæringsprogrammene «Kort & Godt om ADHD» og «Kort & Godt om Tourettes syndrom og andre ticstilstander. Opplæringsprogrammene har som formål å gi persontilpasset psykoedukasjon etter satt diagnose i spesialisthelsetjenesten»