ADHD

ADHD er en forkortelse for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. Kjennetegnet for tilstanden er konsentrasjonsvansker og/eller impulsivitet og hyperaktivitet.

trist gutt i seng med tlf

I Norge er det anslått at om lag 3-5 prosent av barn og unge under 18 år har ADHD. Det innebærer at det i gjennomsnitt er ett barn med ADHD i hver skoleklasse.

Undersøkelser har vist at omtrent 2/3 fortsatt har funksjonsvansker inn i voksenalder på grunn av sin ADHD (Fra Nasjonal faglig retningslinje).

Les mer om ADHD på helsenorge.no

ADHD Norge 

Oversikten over behandlingstilbud kan være mangelfull. Helse foretakene arbeider med å oppdatere informasjonen om behandlingstilbudene på sine nettsider. Dersom du har spørsmål om behandlingstilbudet i ditt område ta kontakt med Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi.

Helse Bergen

Helse Stavanger

Helse Førde

Helse Fonna

 

Sist oppdatert 09.10.2023