Asperger syndrom: Håndbok - Informasjon og tips til lærere i grunnskolen

Håndboken gir tips som lærere i grunnskolen raskt kan ta i bruk i pedagogisk praksis når elever har Asperger syndrom.

Publisert 01.07.2024

Håndboken er ment som en første støtte til lærere i grunnskolen som arbeider- eller skal arbeide med elever med Asperger syndrom. 

Den skal gi en oversikt over ulike sider ved Asperger syndrom og gi tips som lærere raskt kan omsette i sin pedagogiske praksis. Håndboken vil ikke gi dybdeforståelse og detaljert kunnskap om de ulike temaene, men vil i stedet henvise til andre kilder der en kan finne mer fagstoff.

Håndboken er utarbeidet av PPT i Stavanger kommune og Statped vest, og er et resultat av et lengre samarbeid.
 
Innholdet i håndboken er hentet fra aktuell litteratur, erfaringer fra klinisk arbeid, erfaringer fra tidligere samarbeid i prosjektet «Barn og unge med Asperger syndrom i skolen», samt prosjekterfaringer fra praksisfeltet der skoler i Stavanger kommune har vært bidragsytere. 

Boken kan lastes ned gratis fra Staped sine nettsider