Foreldeprogram - De utrolige årene

Prosjektet skal vurdere, forbedre og tilby programmet.

Søker

Helse Bergen, PBU, Spesialpoliklinikken.

Faglig ansvarlige

Prosjektansvarlig seksjonsleder Veslemøy Sandvik i samarbeid med ledergruppe ved «De Utrolige Årene», RKBU. Prosjektleder er psykologspesialist Elin Antoniussen i samarbeid med mentor fra DUÅ.

Støtte

Prosjektet støttes av Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest med kroner 50.000.

Støtteperiode

2016

Tema

Foreldreprogram – De utrolige Årene sitt autismeprogram.
Prosjektet har mål om

  1. Å bidra i vurdering av DUÅ sitt autismeprogram
  2. Forberede innføring av programmet for norske forhold
  3. Gi tilbud om programmet til Spesialpoliklinikken, PBU, sin pasientgruppe.

Gjennom prosjektet ønsker klinikken å videreutvikle og kvalitetssikre opplæringstilbud til foreldre.

Prosjektbeskrivelse og rapport foreligger ikke da prosjektet ikke er avsluttet.

Sist oppdatert 08.02.2017