Gruppetilbud for ungdom med Asperger syndrom og deres foreldre

Gjennom prosjektet skal det etableres et gruppetilbud for ungdom med Asperger syndrom. Tilbudet er også for deres foreldre/foresatte. Dette er et tilbud som ikke har blitt gitt i regi av disse poliklinikkenne tidligere. det er også et mål om komptenseheving i BUP-ene og underliggende førstelinjeinstanser.

Søker

Helse Bergen, BUP-Fana og BUP-Ytrebygda

Faglig ansvarlige

Poliklinikklederne Bente Viken og Jan Steinar Urdshal

Støtte

Prosjektet støttes av Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest med kroner 100 000.

Støtteperiode

2013/14

Tema

To av poliklinikkene i Klinikk Psykisk Helsevern for barn og unge i Helse Bergen (BUP-Fana, Fusa og Austevoll og BUP-Ytrebygda, Os og Samnanger) vil i 2013 gjennomføre et fagutviklingsprosjekt med formål å etablere gruppetilbud til ungdommer med Asperger Syndrom og deres foreldre/foresatte.

Målsettingen for prosjektet beskrives som tredelt:

  1. Gi deltakende ungdommer mulighet til å utveksle erfaringer, bli bedre kjent med seg selv og oppnå økt selvforståelse samt tilegne seg sosiale ferdigheter gjennom deltakelse i gruppen
  2. Å gi deltakende foreldre/foresatte økt forståelse for hvordan ungdommene fungerer, hvilke utfordringer de kan møte i hverdagen og hvordan de best kan støtte ungdommen i forhold til stressmestring, tilrettelegging etc. Det vektlegges også erfaringsdeling mellom foreldrene som deltar samt informasjonsformidling fra hjelpeinstanser som vil holde informasjonsøkter i forbindelse med gruppemøtene
  3. Deltakende fagpersoner vil gjennom prosjektet øke egen kompetanse samt bidra til at helsetjenestetilbudet til gruppen ungdom med Asperger syndrom bedres.

På sikt vil prosjektet også ha som mål at man bedrer samarbeidet med førstelinjetjenestene og øker kompetansen hos samarbeidende kommuner og bydeler innenfor poliklinikkenes inntaksområder.

Gjennomføringen av prosjektet vil baseres på veiledning fra erfarne fagpersoner som har gjennomført tilsvarende opplegg tidligere og bruk av kjente tilnærminger til temaet (Peter Vermeulen: «Jeg er noe helt spesielt»).

Sist oppdatert 08.02.2017