Implementering av aktivitetsperm

Prosjektet har innført en ny modell for å strukturere skoledagen for barn med autisme ved Tveiterås skole i Bergen.

Søker

Bergen kommune, Tveiterås skole v/ rektor Sigrun Tveitnes og avdelingsleder Gunstein Pytte.

Faglig ansvarlige

Prosjektledere: Spesialpedagoger Marian O. Sæbø og Mona Krokås

Støtte

Prosjektet støttes av Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest med kroner 50.000.

Støtteperiode

2015

Tema

Implementering av evidensbaserte metodiske tilnærminger i skolesetting for barn med autisme. Aktuelle metoder: Discrete trial, Incidential teaching, aktivitetspermer, script og scriptfadings prosedyrer og videomodellering. Øke kompetanse hos personale ved å utvikle sjekklister og etablere rutiner for evaluering og veiledning.

Sist oppdatert 06.02.2017