Utarbeide et kognitivt atferdsterapeutisk program «Mindre stress»

Programmet er for personer med autismespektertilstander som retter seg mot komorbiditet som angstlidelser, depresjon og aggresjonsproblematikk.

Søker

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med RBUP Øst og Sør.  

Faglig ansvarlige

Prosjektleder og ansvarlig er John Fauskanger Bjåstad, doctor of psychology/ psykologspesialist ; BUPA helse Stavanger/RKBU Vest i samarbeid med medforfatter Tony Attwood. 

Støtte

Prosjektet støttes av Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest med kroner 50.000.

Støtteperiode

2016

Tema

«Mindre stress» er et terapiprogram som kan brukes som gruppeintervensjon eller i individual- terapeutisk sammenheng. Erfaringer gjort i tidlige prosjekter i regi av RFM i Helse Vest og i Helse Nord vil bli brukt i utarbeidelsen. Det er søkt støtte til utarbeidelse av billedmateriale som skal inngå i det ferdige programmet.

Prosjektbeskrivelse og rapport foreligger ikke da prosjektet ikke er avsluttet.

Sist oppdatert 08.02.2017