Tourettes syndrom

Tourettes syndrom er en nevrobiologisk tilstand som kjennetegnes av ufrivillige, raske, plutselige bevegelser og lyder som gjentar seg, kalt tics.

Tenåringsgutt sitter og ser
Den nøyaktige årsaken til Tourettes syndrom er ikke funnet, men mye peker i retning av forstyrrelser i signalstoffer i hjernen, blant annet dopamin. Genetiske studier viser at tilstanden er arvelig.

Oversikten over behandlingstilbud kan være mangelfull. Helseforetakene arbeider med å oppdatere informasjonen om behandlingstilbudene på sine nettsider. Dersom du har spørsmål om behandlingstilbudet i ditt område ta kontakt med Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi.

Habit Reversal Training (HRT)
HRT behandlingstilbud skal kunne ytes av de etablerte OCD-teamene i Helseregion Vest. Fagpersoner i OCD-teamene for barn har fått opplæring i metodikken, og personer inntil 18 år kan nå få slik behandling i det helseforetaket der de bor.

For voksne er det etablert tilbud om HRT-behandling ved OCD-teamene i Helse Bergen, Helse Stavanger og Helse Fonna.

For å bli vurdert for HRT-behandling må man ta kontakt med sin fastlege og bli henvist til den barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikken man sokner til. Denne poliklinikken vil så kunne gjøre en såkalt sekundærhenvisning til det aktuelle OCD-teamet i HF-området.

Tilsvarende gjelder at voksne må ta kontakt med fastlege for henvisning til sitt lokale distrikts psykiatriske senter (DPS). Behandler der vil så kunne sekundær henvise til OCD-teamet. Henvisningsmåten tilsvarer den som er etablert for behandling for OCD.

Oversikt over OCD-team i Helse Vest der man tilbyr HRT-behandling:

Barn

​​​​​​BUP Betanien
OCD team BUP Øyane
OCD team BUP Førde/BUP Sogn
OCD team BUP Hinna
OCD team BUP Haugesund  ​

Voksne
OCD team Kronstad DPS
OCD team Stavanger DPS
OCD team Stord DPS

Sist oppdatert 09.10.2023