Fagkurs

2 dagers introduksjonskurs i Autism Diagnostic Observation Schedule ADOS-2, Modul 3 og 4

ADOS-2 er en halvstrukturert, standardisert observasjon av kommunikasjon, sosial interaksjon, lek og begrenset og repetitiv atferd hvor det mistenkes autismespekterforstyrrelser. ADOS-2 gir verdifull informasjon for både utredning og behandling. Modul 3 og 4 benyttes ved utredning av barn, unge og voksne med verbalt flytende språk

Passert
17.
april
2024
2 dagar
  1. 17. apr. 2024, 09:30 - 16:00
  2. 18. apr. 2024, 08:30 - 15:30

Tid og stad

Når

  1. 17. apr. 2024, 09:30 - 16:00
  2. 18. apr. 2024, 08:30 - 15:30

Arrangør

Regional fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Vest.

Kvar

Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gate 6, Bergen (like ved Jernbane- og Bystasjonen)

Påmelding

Frist for påmelding: 21. mars 2024

Målgruppe: Ansatte i Spesialisthelsetjenesten som har utredningsansvar for barn/unge og voksne

Kursarrangør og kursholder:

Regional fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Vest v/psykologspesialist/Phd Nina Olsen, RFM Helse Vest og psykologspesialist Raymond Kvammen, Helse Førde.

Olsen og Kvammen er sertifiserte kursholdere gjennom det nasjonale ADOS og ADI-R sertifiseringsprogrammet.

Pris: kr.1200,-  Kursavgift inkluderer dagpakker på hotell og skåringsprotokoller.

De som har manual oppfordres til å ta den med.

Kursgodkjenninger: Kurset er godkjent av Psykologforeningen som 14 timers vedlikeholds aktivitet. Av Legeforeningen godkjennes kurset som14 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin, 14 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i barne -og ungdomspsykiatri, 14 timer for spesialistenes etterutdanning i psykiatri og 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i nevrologi.