Fagkurs

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Vest inviterer til workshop om tics-kontrollerende trening

Kurset går over to dager, 28. og 29. mai 2024, hvor dag to (29. mai) er aktuell for behandlere i OCD teamene i Helse Vest som skal få, eller har, særskilt kompetanse/spisskompetanse på tics-kontrollerende trening.

28.
mai
2024
2 dagar
  1. 28. mai 2024, 09:00 - 15:30
  2. 29. mai 2024, 09:00 - 15:30

Tid og stad

Når

  1. 28. mai 2024, 09:00 - 15:30
  2. 29. mai 2024, 09:00 - 15:30

Sted: Møllendalsbakken 9 i Bergen, i kurslokaler i 5. etasje. Nærmeste Bybanestopp Haukeland sykehus.

Kursavgift: kr 300,- for dag 1 (det er ikke mulig å melde seg på bare dag 2).  

Kursavgift må betales ved påmelding, vi sender ikke ut faktura. Du får bekreftelse på betaling via deltager.no og denne bekreftelsen kan brukes for å få refundert kursutgifter fra arbeidsgiver. 

Påmeldingslenke: https://www.letsreg.com/no/event/workshop_om_tics_-kontrollerende_trening_28052024#init

Påmeldingsfrist1. mai 2024. Det er begrenset antall deltagere på kurset, påmelding vil bli stengt når kurset er fulltegnet. NY FRIST 21.05.24!

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent av Legeforeningen, Psykologforeningen og Sykepleierforbundet.

Kursholdere: Heike Eichele, lege, Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Vest, Vilde Johnsen Siverts, psykologspesialist, BUP Øyane og Maren Aagaard Sjøøsten, psykolog, BUP Øyane.  

Tentativt program

Dag 1. 28.mai 2024 kl. 09.00-15.30

Tourettes syndrom

Målgruppe: Behandlere og fagpersoner i klinikker og avdelinger som møter personer med Tourette Syndrom; barn og voksne, psykiatri, habilitering, somatikk.

Tema

  • Hva er tics og hva er ikke tics, typisk utviklingsmønster, etiologi og nevrobiologiske forhold,
  • Komorbiditet og følgetilstander ADHD, OCD/OCB, Sinneutbrudd, læring/funksjon, somatisk, psykisk og sosialt
  • Utredning og diagnostisering
  • Diagnostiske kriterier, ICD 10 og ICD 11, Utrednings- og kartleggingsinstrumenter, anamnese, differensialdiagnostikk og retningslinje
  • Behandling: Psykoedukasjon, legemiddelbehandling, CBIT, ERP, HRT

Dag 2. 29.mai 2024: kl 09.00-15.30

Ikke medikamentell behandling

Målgruppe: Behandlere som skal få særskilt kompetanse/spisskompetanse på HRT i klinikkene. (Eller allerede har det, og ønsker en oppfriskning). Aktuelt for behandlere som jobber både med barn og voksne. Alle som deltar denne dagen, må også være med dag en.

Gjennomgang av HRT manual, hvordan hver time gjennomføres, film og øvelser. Om manualen; Funksjonsbaserte tiltak. Bevisstgjøringstrening, Forvarsel/urge, Konkurrerende responser, Avspenning

Opplæringen dag 2 tar utgangspunkt i manualen og arbeidsboken «Tourettes syndrom, Tics-kontrollerende trening, en behandlingsmetode for barn og voksne». 

Workshopen vil også inkludere en innføring i Niks til Tics manualen som anbefaler Exposure and Response Prevention (ERP) som alternativt atferdsterapeutisk tilnærming ved mange forskjellige og kontinuerlige tics, eller en kombinasjon av HRT og ERP avhengig av pasientens preferanse. Manualen kan anvendes både i individuelle behandlinger og i gruppesammenheng.

Den norske oversettelsen av «Tourettes syndrom, Tics-kontrollerende trening, en behandlingsmetode for barn og voksne» manualen er utsolgt fra forlag, så dere må bestille den engelske og ha med på kurset dersom dere ikke allerede har den tilgjengelig.

 

Med forbehold om små endringer i programmet.

Dersom spørsmål, ta kontakt med Heike Eichele. Epost: heike.eichele@helse-bergen.no

 

Kontakt