Nyttige lenker

Ei samling med nyttige lenker

Pasientforeninger

Autismeforeningen

ADHD Norge

Foreningen for søvnsykdommer

Norsk tourette forening

Regionale og nasjonale fagmiljø

NeVSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier - ADHD, autisme, Tourettes syndrom og hypersomnier

Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno)

Regionalt fagnettverk for Autisme, ADHD og Tourettes syndrom, Helse Nord

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourette syndrom og narkolepsi Helse Midt-Norge.

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, tourettes syndrom og Narkolepsi Helse Sør-Øst

Glenne regionale senter (Regionalt autismesenter i Helse Sør/ Øst)

Habiliteringsfeltet i Norge  

Avdeling for kompleks epilepsi, OUS  

Seksjon psykiatri og utviklingshemning, OUS, Dikemark

Andre nyttige nettstader

Folkehelseinstituttet

Utdanningsdirektoratet

NAV

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning (NAKU)

Samordningsrådet (SOR)

Statlege pedagogiske støttesystem

Spiss forlag (kurs og salg av bøker)

centerforautisme.dk 

http://www.socialstyrelsen.dk/handicap/autisme/

Autismforum, Stockholms læns landsting 

Sist oppdatert 10.04.2024