Angst

Angst er i dag ein del av daglegtalen og kan vise til ei rekke forskjellige symptom. Ordet angst er ofte knytt til psykiske plager, mens frykt blir ofte forstått som kjensla vi får når vi står i direkte fare. Angst – eller frykt – er vanlege delar av livet til alle menneske.

Angst er i dag ein del av daglegtalen og kan vise til ei rekke forskjellige symptom. Ordet angst er ofte knytt til psykiske plager, mens frykt blir ofte forstått som kjensla vi får når vi står i direkte fare.  Angst – eller frykt – er vanlege delar av livet til alle menneske.

Dersom angsten hindrar oss i kvardagen og blir langvarig, kan det vere vi har utvikla ei angstliding som treng behandling. Angstlidingar er ei nemning på tilstandar kor hovudsymptomet er angst (irrasjonell frykt). Angst kan vere knytt til bestemte objekt eller situasjonar, eller vere ein meir ubestemt tilstand prega av vedvarande uro og bekymring. 

SJÅ VIDEO: Anders Skuterud (psykolog, spesialist i voksenpsykologi) og Torkil Berge (psykologspesialist, spesialist i voksenpsykologi) snakke om angstliding.

Les meir om angst på helsenorge.no

Nokre formar for angst er førebundet med bestemte ting eller situasjonar ( fobisk angst eller fobiar ). Dersom du opplever plutselige angstanfall kalles dette panikkangst. Nokre ganger kommer panikkangsten som lyn fra klar himmel, men andre ganger er den utløst av fobiske situasjoner.

Les meir om panikklidingar på helsenorge.no​

Hjelp deg selv i ventetida

Panikkangst

I dette programmet lærer du om prosessen som held angsten ved lag, samt korleis du må arbeide for å handtere angst. Denne informasjonen dannar òg grunntanken bak behandling av angst generelt. Klikk på video under for å starte:

I denne videoen lærer du korleis du kan arbeide med helseangst. Det er viktig å sjå panikkangstprogrammet før du ser denne videoen. Klikk på video under for å starte: 

 

 

 

Sist oppdatert 19.12.2023