Transkraniell magnetisk stimulering (TMS)

Transkraniell magnetisk stimulering (TMS) er en elektrisk hjernestimulerings metode hvor en magnetisk spole plasseres rett over hode på individer. Denne spolen danner et magnetisk felt som sender elektromagnetiske impulser til hjerneområder under spolen. Impulsene er så svake at der er praktisk talt smertefritt og krever dermed ingen anestesi. Likevel er stimuleringen sterk nok til å få nerveceller til å fyre. Dette fører til en opp- eller nedregulert hjerneaktivitet i et bestemt hjerneområde. De siste årene har TMS blitt internasjonalt etablert som en behandlingsform for depresjon, et supplerende alternativ til medikasjon, psykoterapi og elektrokonvulsiv behandling. 

Sandviken sykehus var den første institusjonen i Norge som innførte TMS som behandling av depresjon. Like etter dette, i 2013, ble det regionale registeret for nevrostimulerende behandling i Helse Vest etablert. Hensikten med dette samtykkebaserte registeret var å følge opp individer, som får TMS behandling, for å undersøke om behandlingen fungerer og hvem som profiterer mest av behandlingen. Data i registeret omfatter blant annet info om deltakere (alder, kjønn), spørreskjemaer om depresjon, fylt ut av både pasienter og behandler, og tekniske parameter av TMS behandlingen. 

Vi vil nå undersøke, i et doktorgradsprosjekt, om TMS behandlingen reduserer depresjonssymptomer og om det fins ulike faktorer som påvirker behandlingens utfall. Så langt har TMS blitt undersøkt oftest i kliniske studier med pasienter som møter spesifikke kriterier. Dette registeret derimot representerer et mindre filtret utvalg og tillater dermed å si noe om hvor effektiv behandlingen er i psykiatrisk hverdagsrealitet. 

Om dette forskningsprosjektet kan bekrefte at TMS behandlingen fungerer, er det et sterkt argument for å utvide behandlingen i Norge i fremtiden.  

Stipendiaten Tine Tronrud jobber ved Universitet i Bergen. Prosjektet er et samarbeid mellom Psykiatrisk Klinikk i Helse Bergen og Universitetet i Bergen. De andre prosjektmedarbeiderne er overlege og førsteamanuensis Ute Kessler fra Helse Bergen og UiB, som også er leder for regionalt register for nevrostimulerende behandling og hovedveileder, og Professor Marco Hirnstein fra UiB. 

REK Vest #555180

Sist oppdatert 28.11.2023