(Våg og Vinn)

VoV

VoV er eit utrgreiingsprogram med mål om å hjelpa deg til å finna meistring gjennom rett type aktivitet.

Barn i basseng med svømmebrett. Foto

Har du ikkje funne aktiviteten som passar for deg? Eller har du kanskje behov for litt tilrettelegging når du skal vera fysisk aktiv?​ Dette er noko av det Energiteamet PBU ønskjer å kartleggja i VoV. 

I VoV er det 2 dager med aktivitet der me saman med deg jobbar for å finna meir ut av:

  • Interesser 
  • Motivasjon
  • Behov for tilrettelegging  
Kvar trening har eit nytt tema, og du vil få moglegheit til å prøva ulike måter å vera fysisk aktiv på.

 

Trening tysdag 
Oppmøte kl 
Ferdig ca kl 

Hugs å ta med treningstøy, matpakke og badetøy.

Trening torsdag 
Oppmøte kl 
Ferdig ca kl 

Husk å ta med treningstøy og matpakke. 

Avslutningsamtale avtales individuelt med kvar deltakar

           

Eitt av måla til Energiteamet PBU er å hjelpa deg til å vera fysisk aktiv på fritida. ​​Saman med deg og føresette vil me jobba for å finna aktivitetar og eventuelt idrettslag som kan passa for deg. I nokre tilfelle kan det vera aktuelt med ein Energikonsulent som følgjer deg i overgangen frå VoV og inn i ein ny aktivitet på heimstaden din.

Sist oppdatert 15.05.2023