Fagkurs

Diagnoseforståelse for fagfolk

Barn og unge med autismespektertilstander har ulike vansker med sosial forståelse. Dette påvirker sosial fungering, kommunikasjon og barnets atferd. Kurset vil gi grunnleggende kunnskap om tilstanden og tilrettelegging.

Passert
11.
april
2024
  1. 11. apr. 2024, 09:00 - 14:00

Tid og stad

Når

  1. 11. apr. 2024, 09:00 - 14:00

Kvar

Glassblokkene 1-4
Haukelandsbakken 15. Auditoriet ligger i 1. etg

Målgruppe

Pedagogisk personale i skole og avlastning

Påmelding

Behandler sender sekundærhenvisning til DIPS-adresse:

PS Fjell PBU Øyane Tyngdepunkt Utviklingsforstyrrelse Skolebarn.

Informasjon i henvisning: Navn på kurs, navn på foreldre/fagfolk som skal delta på kurs, og mailadresser til samtlige. 

BUP-behandler/fagfolk bør delta sammen med foresatte på kurs som er behandlingsrettet.

Ansvarlig for kurset

Torill Kvamsdal og Annie Mathisen