Pasientkurs

Forstyrret spising

Ernæring – kva er godt nok, korleis vite? Munnmotorikk, utvikling, svelge – orale vanskar som årsak. Tilnærming autismespektertilstandar og andre nevroutviklingsforstyrringar. Måltid i sensorisk og atferdsterapeutisk tilnærming.

Passert
24.
april
2024
  1. 24. apr. 2024, 09:00 - 14:00

Tid og stad

Når

  1. 24. apr. 2024, 09:00 - 14:00

Kvar

Glassblokkene 1-4
Haukelandsbakken 15. Kusymre ligger i blokk 2, 3. etg

Behandlar sender sekundærtilvising til DIPS-adresse:

PS Fjell PBU Øyane Tyngdepunkt Utviklingsforstyrrelse Skolebarn.

Informasjon i tilvising: Namn på kurs, namn på foreldre/fagfolk som skal delta på kurs, og mailadresser til samtlege. 

BUP-behandlar/fagfolk bør delta saman med føresatte på kurs som er behandlingsretta.

 

Målgruppe

Foreldre

Ansvarlig for kurset

Mona Nordbye (Spesialpedagog), Galina Kabicheva (logoped) og 
Mona Kleiven (klinisk ernæringsfysiolog)