Pasientkurs

Sosiale historier ved sosial ferdighetstrening

Workshop er innføring i korleis ein lagar og brukar sosiale historier som metode. Sosiale historier er korte historier som skal fremme sosiale ferdigheiter og hensiktsmessig åtferd hjå barn og unge med autismespektertilstander og andre nevroutviklingsforstyrringar.

8.
mars
2024
2 dagar
  1. 08. mars 2024, 09:00 - 14:00
  2. 22. mai 2024, 09:00 - 14:00

Tid og stad

Når

  1. 08. mars 2024, 09:00 - 14:00
  2. 22. mai 2024, 09:00 - 14:00

Kvar

Glassblokkene 1-4
Haukelandsbakken 15. Kusymre ligger i blokk 2, 3. etg

Behandlar sender sekundærtilvising til DIPS-adresse:

PS Fjell PBU Øyane Tyngdepunkt Utviklingsforstyrrelse Skolebarn.

Informasjon i tilvising:  Namn på kurs, namn på foreldre/fagfolk som skal delta på kurs, og e-post adresser til alle. 

BUP-behandlar/fagfolk bør delta saman med føresette på kurs som er behandlingsretta.

 

Målgruppe

Foreldre og fagfolk

 

Ansvarlig for kurset

Eli Wulf