Pasientkurs

Utviklingsforstyrrelser og psykiske helse

Dette kurset retter seg mot foreldre som har barn med en sammensatt nevroutviklingsforstyrrelse, inkludert kognitive vansker.

10.
juni
2024
  1. 10. juni 2024, 09:00 - 15:00

Tid og stad

Når

  1. 10. juni 2024, 09:00 - 15:00

Kvar

Ulriksdal Helsepark, Ulriksdalen 2, 4. etasje
Lærings- og mestringssenteret (LMS)

Send "gul lapp" til DIPS-gruppen PS Fjell PBU Øyane Tyngdepunkt Utviklingsforstyrrelse Skolebarn

Informasjon i henvisning: Navn på kurs, navn på foreldre/fagfolk som skal delta på kurs, og mailadresser til samtlige. Informer om eventuelle matallergier hos kursdeltakere.

BUP-behandler/fagfolk bør delta sammen med foresatte på kurs som er behandlingsrettet.

 

Kurset gir informasjon om vanlige lærevansker, språkvansker og motoriske vansker. Vi tematiserer hvordan vanskene kan påvirke barnets fungering, hvilke konsekvenser dette kan ha i hverdagen, og hvordan man kan støtte barnets utvikling.

Ansvarlig for kurset

Irene Elgen, Kristina Egge Døsen sammen med logoped, fysioterapeut og representant fra Autismeforeningen

Andre datoar

  1. Passert