Undervisningsopplegg: Pubertet og seksualitet

Dette undervisningsopplegget er utarbeida for barn og unge innan autismespekteret

Gruppe med ungdommer

Målet er å kunne ta opp tema omkring pubertet og seksualitet på ein visuell, konkret og strukturert måte.

Materialet er utarbeida med tanke på at eleven skal få riktig kompetanse rundt temaene, og å kunne fremme refleksjonar og undring hos eleven saman med ein trygg vaksen, helst i samarbeid med helsesjukepleiar. Erfaring syner at materialet kan brukast også av andre elevar med behov for eit visuelt og strukturert opplegg. 

Forfattarar:
Marlin Haarstad og Annie Mathisen.

Tosidig PDF

Utskriftsvennleg 

 

Filer til trykk

Dersom du ønsker å bestille hefter trykt hos trykkeri kan du bruke disse filene som er egna til dette.

In English

Puberty and Sexuality - TEACHING PLAN GUIDE

Puberty and Sexuality -WORK BOOK

For files in print quality,contact Dept. of Communication, Haukeland University Hospital.

Sist oppdatert 16.04.2024