Akutt fase – Tiltak ved DPS

Aktivisering av kriseplan og oppfølging.

Aktiviser kriseplan


  1. Innlegging i DPS døgnavdeling – kontakttelefon DPS
  2. Melding til samarbeidspartar i kommune / DPS innan første yrkedag
  3. Møte mellom DPS døgn / DPS poliklinikk / kommune innan ei veke​
  4. Stabilisering – overføring til poliklinikk / dagbehandling / ambulant

Konsultasjon kvar veke for ny pasient / annan kvar veke for pasient med fast kontakt

​Oppfølging

  • Møter pasient til timeavtale – ved avvik: telefonkontakt same dag for å gjera ny avtale eller heimebesøk innan ei veke.
  • ​Tar pasient medisinar som avtalt – ved avvik: konsultasjon med psykiater innan ei veke.

​   5. Stabil fase​ gjenoppretta


Pasientfo​rløp

Sist oppdatert 23.09.2016