Ustabil fase

Avvik frå avtalar og planar.

Tiltak:

  1. ​Aktiviser kriseplan
  2. Forsterk eksisterande tiltak. Døme: Ambulant / poliklinikk / dagbehandling
  3. Stabil fase gjenoppretta


Sist oppdatert 23.09.2016