Lokal sikkerheitspost

Vi tar imot pasientar i Helse Bergen sitt opptaksområde under både frivillig og tvungen psykisk helsevern, inkludert pasientar som har dom på overføring til tvungen psykisk helsevern. Lokal sikkerheitspost held til i bygg 11 Sandviken. Seksjonsleiar: Synne Gripsrud

Kontakt

Slik finn du fram

Sikkerhetspsykiatri, Sandviken