mr-maskin.foto

Nasjonalt kompetansesenter i funksjonell MR - fMRI

Kompetansesenterne skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av kompetanse innenfor sine kompetanseområder. Sentrene har et særskilt ansvar for å drive forskning, å videreutvikle fagfeltet, å drive veiledning og undervisning.

fMRI-gruppen i Bergen har status som Nasjonalt kompetansesenter for fMRI, sammen med MR-senteret ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Nasjonal kompetansesenter for funksjonell MR vil spesielt drive forskning og utvikling innenfor fMRI og relaterte områder, drive opplæring og undervisning innen fMRI med kurs i Bergen og Trondheim og å drive veiledning for sykehus som ønsker å bruke fMRI.

Professor Kenneth Hugdahl
Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, UiB. Telefon 55 58 62 77
 
Professor Olav Haraldseth
MR-senteret, Medisinsk seksjon, St. Olavs Hospital, 7006 Trondheim
Telefon 73 86 89 46

Les mer på:

Bergen fMRI group

Kontakt