bergen helsehus.foto

Radiologisk avdeling, Bergen helsehus

Radiologisk seksjon, Bergen helsehus, samarbeider tett med skadepoliklinikken som behandlar brannskader, brot, kutt og sår.

Helse Bergen og Bergen kommune samarbeider om pasientar som treng øyeblikkeleg hjelp.  Ved å ha mange tenester for øyeblikkeleg helsehjelp samla på ein stad, blir det enklare for pasientar og pårørande. 

Kor får du hjelp?

I Bergen helsehus i Solheimsviken finn du både den allmennmedisinske legevakta (Bergen legevakt) til kommunen og skadepoliklinikken som er organisert under Ortopedisk klinikk ved Haukeland universitetssjukehus. Radiologisk seksjon, Bergen helsehus fungerer som ei serviceavdeling for skadepoliklinikken.
Når du kjem til Bergen helsehus må du trekkje kølapp.  Du skal enten til den allmennmedisinske legevakta (Bergen legevakt) eller Skadepoliklinikken:

Allmennmedisinsk legevakt


 • Akutte medisinske og psykiske sjukdommar
 • Hjerneskaking, augeskadar og ryggskadar
 • Livskriser og overgrep

Skadepoliklinikken

 • Brot
 • Kutt og sår
 • Brannskadar
 • Fysioterapi
 • Kontrollar

Kontakt

Telefon

Skadepoliklinikken:

55 56 87 55

Timebestilling Røntgen:

55 56 87 01

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Radiologisk seksjon, Bergen helsehus held til i Bergen helsehus i Solheimsviken, saman med allmennlegevakta (Bergen legevakt) til Bergen kommune.

Opningstider:
Brot og røntgen kl. 08.30-22.15 alle dagar.

Bergen helsehus

Solheimsgaten 9

5058 Bergen

Bergen Helsehus ligg mellom Florida bybanestopp på Gamle Nygårdsbro, i same bygg som Bergen legevakt. Det er ein eigen inngang for Akuttposten i 2. etasje. Det er mogleg å køyre heilt fram til inngangen.

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no


 

Parkeringsplassane i Solheimsviken nyttar Sesam Sesam billettløs parkering. Når du kjører inn på området i Solheimsviken, leses bilskiltet ditt automatisk. Du må være registrert som brukar for å unngå ekstra kostnadar.

Les meir om denne parkeringsordninga

Dersom du ikke er registrert bruker av Sesam Sesam, kan du betale i betalingsautomaten som er plassert rett utenfor hovedinngangen. 

Du taster inn bilnummeret ditt og automaten beregner parkeringsavgiften. Du må betale med gyldig betalingskort/bankkort.

Dersom du kjører ut fra området uten å betale samme dag, vil det bli tilsendt faktura. Da kommer det fakturagebyr i tillegg til parkeringsavgiften.

Merk:

Det er begrenset med parkeringsplasser utenfor Bergen Helsehus. Det kan derfor skje at du ikke finner plass umiddelbart.

Det er også mulig å benytte parkeringshuset SolheimsGarasjen i Solheimsgaten 29.

https://bergenparkering.no/

Praktisk informasjon

Vitusapotek Bien Bergen ligger i Solheimsgaten 15, rett over gata frå Bergen Helsehus.

Opningstider måndag-fredag: 09.00-17.00, laurdag: 10.00-15.00.
Telefon: 55 38 87 60
Sjå nettsida til Vitusapotek Bien Bergen 

Danmarksplass Apotek ligg i same bygget som Kronstad DPS, like ved bybanestoppet på Danmarksplass. 
Opningstider måndag-fredag kl. 09-18, laurdag kl. 10-15.
Telefon: 55 59 15 00
Sjå nettsida til Danmarksplass Apotek

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i Bergen Helsehus.

Bk-gjest er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (Bk-gjest)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
 3. Les nøye gjennom vilkåra.
 4. Trykk "Godta" når du har lese og forstått vilkåra og følg vidare påloggingsinstruks.

Innlogginga skjer automatisk etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal berre vere nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

Skadepoliklinikken på legevakta

Ved skadepoliklinikken hjelper vi pasientar og pårørande som treng øyeblikkelig helsehjelp ved skadar som brot, kutt og sår, brannskade, fysioterapi samt kontrollar ved oppfølging.
Les meir om Skadepoliklinikken til Helse Bergen
bergen helsehus.foto