Tilvising til oss

Tilvisingsråd for fastlegar


Røntgen- og CT-tilvisingar

Elektroniske henvisningar

Radiologisk avdeling Kysthospitalet har opna for elektroniske henvisningar.  Me ønskjer at ein brukar DIPS interactor for elektroniske henvisninger då dette bidrar til ein enklare og meir effektiv behandling av forskjellige henvisningar.

Røntgen-tilvising

Tilvisande lege har ansvar for vidare oppfølging/behandling av pasienten. Me tar røntgenbileta og ordnar med beskriving.

Augeblikkeleg hjelp-tilvising


Ver vennleg å ta kontakt med røntgenavdelinga før eventuell tilvising blir sendt/faksa til oss. Faksnummer: 56 56 59 48.

CT-tilvising 

Tilvisinga vert sendt til vurdering hos radiolog.

Fyll ut skjema "Sjekkliste for røntgenundersøkelser og bruk av i.v jodkontrast " og legg ved rekvisisjonen.

Når radiolog meiner det skal takast CT med kontrast er det viktig at pasienten tar blodprøva (Kreatinin/GFR) same dag som tilvisinga vert sendt til oss.

MR

Kysthospitalet i Hagevik har per dags dato ingen MR. MR står på langtidsprogrammet til Helse Bergen.

Ultralyd

Vert ikkje utført her hos oss.

Sist oppdatert 25.02.2020