Stor interesse for prosjektmidler tilknyttet Senter for medisinsk visualisering

Hele 25 tverrfaglige prosjektskisser ble meldt inn innen fristen for innsendelse av prekvalifiseringssøknader til det nye Senter for medisinsk visualisering. Tematisk spenner søknadene bredt, fra basal detektorutvikling til kliniske multisenterstudier.

Publisert 10.03.2017
Sist oppdatert 19.12.2017
Renate Gruner
Renate Grüner, leder for Senter for medisinsk visualisering, Haukeland Universitetssykehus. Foto: Eivind Senneseth , UIB

​Målet med prosjektutlysningene er å stimulere til forskning innen medisinsk avbildning og visualisering tilknyttet det tunge bildedannende utstyret, som MRI, PET, brukt i forskning og klinikk. Det er Bergens forskningsstiftelse (BFS) som lyser ut prosjektmidlene for å akselerere den faglige utviklingen av det nye senteret.


Hele 25 tverrfaglige prosjektskisser ble meldt inn innen fristen for innsendelse av prekvalifiseringssøknader til det nye Senter for medisinsk visualisering. Tematisk spenner søknadene bredt, fra basal detektorutvikling til kliniske multisenterstudier. Målet med prosjektutlysningene er å stimulere til forskning innen medisinsk avbildning og visualisering tilknyttet det tunge bildedannende utstyret, som MRI, PET, brukt i forskning og klinikk. Det er Bergens forskningsstiftelse (BFS) som lyser ut prosjektmidlene for å akselerere den faglige utviklingen av det nye senteret.

«Det er svært gledelig med et så stort engasjement for det nye senteret og mulighetene det representerer», sier Renate Grüner, lederen av det nyetablerte senteret. Omtrent to-tredjedeler av søknadene er fra de medisinske og psykologiske fagmiljøene, mens en-tredjedel primær forankring i de matematisk-naturvitenskapelige miljøene.

Prekvalifiseringssøknadene er nå til internasjonal fagfelleevaluering og senere i måneden skal styret i senteret beslutte hvilke miljøer som inviteres til å sende full søknad til Bergens forskningsstiftelse innen fristen 2.mai. Styret i senteret består av representanter fra dekanatet ved Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet, Det medisinsk-odontologiske fakultet og Det psykologiske fakultet, avdelingsdirektører ved hhv Medisinsk avdeling og Radiologisk avdeling, samt fagdirektør i Helse Bergen som også er styreleder i senteret.

Etter søknadsfristen 2.mai vil Bergens forskningsstiftelse gjøre en internasjonal fagfellevurdering av prosjektsøknadene og til slutt er det styret i stiftelsen som bestemmer hvilke prosjekter som finansieres med totalt 15 millioner kroner. Prosjektene må i tillegg være støttet økonomisk fra egen institusjon.

«Prosjektene som blir finansiert vil bidra mye til utformingen av den faglige profilen til senteret de første årene, samtidig håper vi å kunne bygge ut senteret ved også å søke prosjektfinansiering gjennom andre finansieringskilder»

Senter for medisinsk visualisering vil være i en oppbyggingsfase inntil det er endelig avklart hvilke tre av de nå 25 prosjektsøknadene som vil få finansiering fra Bergens forskningsstiftelse. Senteret er forankret i Radiologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus og lokalisert i de nye MRI arealene på parkeringsdekket, Sentralblokken.