Teknisk ukeblad: Nytt norsk senter lærer datamaskiner å stille diagnose på sekunder

"Skal trene maskiner til å vurdere medisinske bilder". Les Teksnisk ukebald sin sak.

Publisert 26.04.2018