Tilvising til oss

Pasient PET personell

Her finn du aktuelle skjema for tilvising til seksjon for nukleærmedisin og PET.

Tilvising til PET-undersøking (pdf)

Tilvising til Nukleærmedisinsk undersøking (pdf)

Tilvisinga sendast til:

Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Senter for nuklæermedisin / PET senter (Parkbygget)
Postboks 1400
5021 BERGENSist oppdatert 18.12.2017