ReHabiliteringsklinikken

ReHabiliteringsklinikken består av to avdelingar:  Habiliteringstenesta for vaksne (HAVO) som gir helsetenester til pasientar / brukarar som treng spesialisert habilitering. Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFMR) som gir spesialiserte tilbod og tenester til personar med samansette rehabiliteringsbehov. Regionalt Kompetansesenter for Habilitering og rehabilitering er også ein del av klinikken.

Habilitering handlar om samla innsats for betring av funksjonsevne, helse og livskvalitet hos personar med medfødt eller tidleg erverva sjukdom eller skade.

Rehabilitering handlar om samla innsats for betring av funksjonsevne, helse og livskvalitet for personar som har fått ein sjukdom eller ein skade seinare i livet.

Habilitering og rehabilitering er prosessar som krev samhandling mellom ulike tenester. Vi legg derfor stor vekt på samarbeid med tenester og tilbod i kommunane, samtidig som vi har ei tverrfagleg arbeidsform der dei ulike yrkesgruppene bidrar i forhold til pasientanes individuelle behov.

Kontakt

Postadresse

Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus ReHabiliteringsklinikken Postboks 1400 5021 Bergen

Logg inn for å endre time

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Fleire oppmøtestadar.

Nordåsgrenda 4

Nordåsgrenda 4, 5235 Rådal

Foto:Breistein

Olav Bjordals veg 29, Breistein

Olav Bjordals veg 29

5111 Breistein

Østre Nesttunvegen 2

​​​Det er gratis parkering for pasientar, pårørande og besøkande til våre einingar på Nordås og på Breistein.


Kurs og møter

 • Hjerneslag
  Kurset gir informasjon om diagnosen og behandling. Du får og moglegheit til å møte andre i same situasjon og utveksle erfaringar.
  Hjerneslag
  15.
  oktober
  2024
  2 dagar

HelseIArbeid

​Er du sjukemeldt, står i fare for å bli det, eller har gjentakande sjukemeldingar? Helse og arbeid er eit tilbod for personar med muskel- og skjelettlidingar, eller personar med samtidig muskel- og skjelettliding og vanlege psykiske lidingar.
Les meir om HelseIArbeid
Illustrasjon. Menneskelignende figurer i sort papir danner en rekke mot blå bakgrunn.

Vanlege reaksjonar

Informasjon til pasient og pårørande som opplever traume og alvorlege hendingar.
Våre råd og hjelpetilbod
Våre råd og hjelpetilbod

Den norske Downs syndrom- og demensstudien

Personer med Downs syndrom lever i dag lengre enn før og langt flere vil oppleve å bli gamle. Forskning viser at personer med Downs syndrom har en høy risiko for å utvikle demens.
Les meir om studien
Illustrasjon den norske downs syndrom og demensstudien

Vi skal bygge nytt på Nordås

Byggeprosjektet ny ReHabiliteringsklinikk skal etablere eit sengebygg som er tilpassa dagens pasientar på Nordås. Eksisterande bygningar på Nordås var opphavleg tilpassa ei anna pasientgruppe enn dei som i dag er innlagt ved ReHabiliteringsklinikken.
Les meir om byggeprosjektet
Arkitektmodell av byggeprosjektet