Hjerneslag poliklinikk

Hjerneslag poliklinikken tilbyr rehabiliteringsmessig utgreiing til pasientar med følgjetilstandar etter hjerneslag.

Pasientar med hjerneslag som har vore innlagt til rehabilitering ved avdelinga vert innkalla til poliklinisk kontroll 2-3 månadar etter utskriving. 
Pasientar kan også bli tilvist for vurdering frå fastlege eller lege i spesialisthelsetenesta.

Tverrfagleg tilbod

Poliklinikkens pasientar blir vurdert tverrfagleg av lege, sjukepleiar, fysioterapeut og ergoterapeut, og i enkelte høve sosionom, logoped eller nevropsykolog.

Det vert utarbeidd ein skriftleg fellesrapport med kartlegging og anbefalingar.​

Poliklinikken arrangerer lærings- og meistringskurs for pasientgruppa.​


Sist oppdatert 28.07.2022