Ambulante tenester

Ambulante tenester gir oppfølging i pasientane sine heimkommunar, ofte i nært samarbeid med hjelpeapparatet i kommunane og pårørande. Arbeidsforma vekslar mellom ambulant oppfølging i 18 kommunar i Vestland fylke og poliklinisk arbeid i lokala på Breistein.

tverrfaglig team i møterom

Teamet er tverrfagleg samansett og består av lege, psykolog, vernepleiar og ergoterapeut.

 Oppgåver:

  • Diagnostisering
  • Observasjon og kartlegging
  • Tilrådingar og rettleiing om tiltak
  • Kompetanseoverføring
  • Vurdering og rettleiing i samband med Helse- og omsorgstenestelova Kap. 9 om bruk av tvang og makt overfor enkelte personar med utviklingshemning.

Ambulante tenester følgjer opp etter tilvisning frå lege. Det er som oftast nært samarbeid med kommunale tenesteytarar rundt pasientane. I mange høve vert det laga ein samarbeidsavtale for ein avgrensa oppfølgingsperiode.

Sist oppdatert 03.10.2022