Forsking

Den norske Downs syndrom og demensstudien

Personar med Downs syndrom lever lenger i dag enn før, og langt fleire vil oppleve å bli gamle. Forsking viser at personar med Downs syndrom har ein høg risiko for å utvikle demens.

Illustrasjon Den norske Downs syndrom og demensstudien. Grafikk

Den norske Downs syndrom og demensstudien er ein nasjonal studie som blir leia av Nasjonalt kompetansetjeneste Aldring og helse. Studien har som mål å tette kunnskapshol og å bidra til utvikling av standardiserte prosedyrar for korleis ein skal greie ut, diagnostisere, behandle og følge opp ved mistanke om demens i denne målgruppa.  

Studien vil også kunne komme til nytte for personar med utviklingshemming av andre årsaker. 

Habiliteringsavdelinga i Helse Bergen vil delta i denne studien med 10 deltakarar. 

Om demens – lettlest hefte om demens  

Hva er demens? – nettside tilrettelagt for personar med utviklingshemming.


Sist oppdatert 20.02.2023