Kurs og undervisning

Habiliteringstenesta bidrar med ulike typer kurs- og undervisingsoppgåver.

Kurs for tjenesteytarar / helsepersonell i kommunar og spesialisthelsetenesta


Arbeidsseminar i samband med oppfølging av pasientar

  • Kompetanseoverføring til samarbeidspartnar med fokus på behova til den enkelte pasienten

Undervising på utdanningsinstitusjonar

  • På førespurnad​

Spørsmål

Spørsmål om kursverksemd kan sendast på e-post til postmottak.habilitering@helse-bergen.no

Sist oppdatert 10.07.2017