Kursoversikt

Habiliteringsavdelinga for vaksne tilbyr fleire kurs på bestilling. Kursa er eigne for helsepersonell og tenesteytarar for vaksne med utviklingshemming, autisme og tilleggsvanskar som epilepsi, angst, depresjon og andre psykiske lidingar. Vi tilbyr også kurs i MAP (Møte med Aggresjonsproblematikk), som vi arrangerer i samarbeid med Klinikk for sikkerheitspsykiatri i Helse Bergen. Under finn du oversikt over kursa våre. Spørsmål om kurs/undervisning kan sendast på e-post til  postmottak.habilitering@helse-bergen.no  eller drøftast med kurskoordinator Olaug Laukeland på tlf. 55 53 50 00 (sentralbord) eller mobil nr. 909 89 237.

Skjerm i undervisning - 3 personer
Sist oppdatert 07.02.2022