Fagkurs

Psykisk lidingar ved utviklingshemming og/eller autisme

Kurset har fokus på psykiske lidingar hos personar med utviklingshemming og/eller autisme. Kurset vil gi informasjon om korleis oppdage teikn på psykisk lidingar samt om aktuelle miljøterapeutiske intervensjonar.

Tid og stad

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Arrangør

Kurset har fokus på psykiske lidingar hos personar med utviklingshemming og/eller autisme. Kurset vil gi informasjon om korleis oppdage teikn på psykisk lidingar samt om aktuelle miljøterapeutiske intervensjonar.

Kurset kan verte tilpassa utifrå behov og problemstilligane. 

Målgruppe 

Fagpersonar med 3-årig helse- og sosialfagleg utdanning. Kurset er eigna for grupper på 20-60 deltakarar.

Varighet

Ein versjon på 5 timar og ein på 3 timar. 

Praktisk informasjon 

Lokal arrangør / bestillar har ansvar for praktisk tilrettelegging av kurset (kurslokale, påmelding, kaffi / te og lunsj). 

Arrangør 

Habiliteringsavdelinga for vaksne ved Haukeland universitetssjukehus

Kontakt

Førespurnad om bestillingskurs kan sendast til postmottak.habilitering@helse-bergen.no