Ambulante tenester og tidleg støtta utskriving

Prosjektet Ambulante tenester og tidleg støtta utskriving skal evaluere og sjå nærare på moglegheitene for meir bruk av ambulante tenester innan rehabilitering. Prosjektgruppa skal foreslå modellar for bruk av ambualnte tenester og tidleg støtta utskriving for pasientgruppar som har mottatt rehabilitering i spesialisthelsetenesta.

Prosjektet skal mellom anna vurdere ambulante tenester som eit verkemiddel for kunnskapsoverføring og rettleiing til kommunane, og større bruk av telemedisin og velferdsteknologi for å yte tenester.

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering leier prosjektet på vegne av Helse Vest RHF.  Fagdirektørane er styringsgruppa for prosjektet.

Prosjektet starta opp i slutten av november 2016 og er no avslutta. Prosjektrapport blei levert til styringsgruppa i desember 2017 og prosjektet er avslutta. Du kan no lese heile rapporten og sjå kva prosjektgruppa har foreslått som modell for å auke bruk av ambulante tenester.

Prosjektmandat (pdf)

Prosjektdirektiv (pdf)

Prosjektrapport (pdf)Prosjektgruppa har representantar frå:

  • Helse Stavanger
  • Helse Fonna
  • Helse Bergen
  • Helse Førde
  • Kommunane: Sandnes, Stavanger, Lindås, Fjell, Eid og Karmøy
  • Regionalt brukarutval
  • Private ideelle sjukehus
  • Private rehabiliteringsinstitusjonar
  • Tillitsvalde

Cathrine Nøttingnes Prosjektleder Cathrine.nottingnes@helse-bergen.no

 

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest
Thomas Garnes (ref.) ProsjektstøttePwC
Prosjektmedlemmer 

Ylva Hivand Hiorth
ylva.hivand.hiorth@sus.no

Helse Stavanger

My Torkildsen
my.dung.nguyen.torkildsen@sus.no

Helse Stavanger

Herborg Tegle
herborg.tegle@helse-fonna.no

Helse Fonna

Merete Røthing
Merete.Rothing@helse-fonna.no

Helse Fonna

Eirik Vikane
eirik.vikane@helse-bergen.no

Helse Bergen

Bjørg Rene
bjorg.rene@helse-bergen.no

Helse Bergen

Linn Kollanes
linn.christin.kollanes@helse-forde.no

Helse Førde

Martin Roland Hansen
martin.roland.hansen@helse-forde.no

Helse Førde

Lena Kristiansen
lena.kristiansen@ihelse.net

Private ideelle institusjoner

Hild Kristin Morvik
hild.morvik@astveithelsesenter.no

Private rehabiliteringsinstitusjoner

Arne Huus
Arne.Huus@lhl.no

Private rehabiliteringsinstitusjoner  

Liv Møen
liv.moen@Fjell.Kommune.no

Fjell kommune

Hans Petter Torvik
hans.petter.torvik@sandnes.kommune.no

Sandnes kommune

Reidun Seljelid Sæbdal
reidun.sebdal@lindas.kommune.no

Lindås kommune

Bente Gunnarshaug
Bente.gunnarshaug@stavanger.kommune.no

Stavanger kommune

Anita Smørdal
Anita.Smordal@eid.kommune.no

Eid kommune

Bente Sissel Pilskog
bente.sissel.pilskog@helse-bergen.no

Tillitsvalgt LO

Lise Karin Strømme
lise.karin.stromme@helse-bergen.no

Tillitsvalgt vara UNIO

Kjell Inge Bringedal
kbrin66@gmail.com

Regionalt brukerutvalg

Annbjørg Hællestre
anbhel@lyse.net

Regionalt brukerutvalg

​Elise R. Hausken
elise.rasmussen.hausken@karmoy.kommune.no


​Karmøy kommune
Sist oppdatert 24.01.2018