Samandrag av forskingsprosjekt ved vårt regionale senter

Ved Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering pågår det to spennande doktorgradsprosjekt innan rehabilitering. Det er stipendiatane Vegard Pihl Moen og Merethe Hustoft som leiar kvar sitt prosjekt.

​Dei har skrive eit samandrag over kva dei undersøkjer og dette blei nyleg publisert i Fysioterapeuten (7-2016).

Sjå artikkelen Sammendrag: Helse og funksjon, opplevelse av kontinuitet og relasjonell koordinering i tverrfaglige team her

 

Sist oppdatert 23.09.2016