Deltagelse og registrering

NorArtritt skal fremskaffe gode data vedrørende pasienter med kroniske artrittsykdommer for å kvalitetssikre og forbedre behandling og oppfølgning av pasientene. Her finner du veiledning til registrering i registeret og skjema for deltakelse.

Sist oppdatert 20.02.2024